راهنمای واریز وجه

لطفا وجه فاکتور صادر شده در سایت را پیش از انقضای تاریخ آنها به یکی از شماره شبا و کارت های زیر واریز نمایید:

شماره کارت : 6906-6299-7210-5041 شماره شبا : IR030700001000116582715001 بانک رسالت - به نام محمدعلی رسول زاده

شماره کارت : 6303-7401-8610-6219 شماره شبا : IR910560086588804508450001 بانک سامان - به نام محمدعلی رسول زاده

«پس از واریز وجه به کارت از طریق صفحه ثبت فیش خرید خود را نهایی کنید؛ در صورت تایید پرداخت سفارش شما پردازش و در اسرع وقت ارسال خواهد شد»

شناسه: 6838

عناوین مرتبط