راهنمای واریز وجه

لطفا وجه فاکتور صادر شده در سایت را پیش از انقضای تاریخ آنها به یکی از شماره کارت های زیر واریز نمایید:

5041-7210-6299-6906 بانک رسالت - به نام محمدعلی رسول زاده

«پس از واریز وجه به کارت از طریق صفحه ثبت فیش یا ارسال فیش پرداختی به واتساپ و ایتا ، سروش و... خرید خود را نهایی کنید؛ در صورت تایید پرداخت سفارش شما پردازش و در اسرع وقت ارسال خواهد شد»

شناسه: 6838

عناوین مرتبط