خازن فیدترو 100VDC / 1NF

پارت نامبر:
Feedthrough capacitor 1NF
دسته: Capacitors
هر قلم : ... تومان
قیمت کل : ... تومان

خازن فیدترو با ظرفیت 1 نانو فاراد با رزوه 3 میلیمتری

فید ترو (Feed through)
مقدار خازن (Capacitance) : 1 NF
مقدار ولتاژ  (Voltage Rating DC) :  100 VDC
نوع بسته بندی (Package/Case)  :(M3)  / 30mm*3mm

[نظرات کاربران]