کابل تست انعطاف پذیر SMAنری به N-TYPEنری(PE304-24)

پارت نامبر:
PE304-24
برند: pasternack
قیمت: استعلام