کابل تست انعطاف پذیر SMAنری به SMAنری

پارت نامبر:
ULC-4FT-SMSM+
برند: Mini-Circuits
قیمت: استعلام