کانکتور N-TYPE نری SUCOFEED_1/2_HF مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور N-TYPE نری سرکابلی رایت(90درجه) SUCOFEED_1/2_HF

رسانا -  

کانکتور N-TYPE نری سرکابلی رایت(90درجه) SUCOFEED_1/2_HF

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 16_N-50-9-6/033_-E

شناسه: 10570

عناوین مرتبط