کانکتور TNC مادگی سرکابلی RG174/RG316 مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور TNC مادگی سرکابلی پنلی چهار سوراخه مستقیم RG174/RG316

رسانا -  

کانکتور TNC مادگی سرکابلی پنلی چهار سوراخه مستقیم RG174/RG316

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 25_TNC-50-2-19/133_NE

شناسه: 10735

عناوین مرتبط