کانکتور SMA نری سرکابلی SUCOFORM141/RG402 مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور SMA نری سرکابلی رایت(90درجه) (SUCOFORM141/RG402) 16_SMA-50-3-3/111_NE

رسانا -  

کانکتور SMA نری سرکابلی رایت(90درجه) (SUCOFORM141/RG402)

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 16_SMA-50-3-3/111_NE

شناسه: 11931

عناوین مرتبط