کانکتور TNC نری سرکابلی مستقیم RG58/RG223 مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور TNC نری سرکابلی مستقیم (RG58/RG223) 11_TNC-50-3-115/133_NE

رسانا -  

کانکتور TNC نری سرکابلی مستقیم RG58/RG223

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 11_TNC-50-3-115/133_NE

شناسه: 12354

عناوین مرتبط