کانکتور N-TYPE مادگی چهار سوراخه تفلون بلند مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور N-TYPE مادگی پنلی چهار سوراخه تفلون بلند مستقیم 23_N-50-0-30/133_NE

رسانا -  

کانکتور N-TYPE مادگی پنلی چهار سوراخه تفلون بلند مستقیم

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 23_N-50-0-30/133_NE

شناسه: 12813

عناوین مرتبط