کانکتور N-TYPE نری سرکابلی رایت(90درجه) RG58/RG223 مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور N-TYPE نری سرکابلی رایت(90درجه) (RG58/RG223) 16_N-50-3-27/133_NE

کانکتور N-TYPE نری سرکابلی رایت(90درجه) RG58/RG223

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 16_N-50-3-27/133_NE

شناسه: 12821

عناوین مرتبط