کانکتور SMA نری سرکابلی مستقیم RG58/RG223 مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور SMA نری سرکابلی مستقیم (RG58/RG223) 11_SMA-50-3-6/111_NE

کانکتور SMA نری سرکابلی مستقیم RG58/RG223

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 11_SMA-50-3-6/111_NE

شناسه: 12917

عناوین مرتبط