کانکتور TNC نری سرکابلی رایت RG174/RG316 مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور TNC نری سرکابلی رایت(90درجه) (RG174/RG316) 25_SMA-50-2-5/111_NE

رسانا -  

کانکتور TNC نری سرکابلی رایت(90درجه) RG174/RG316

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 16_TNC-50-2-119/133_NE

شناسه: 13053

عناوین مرتبط