کانکتور SMA مادگی سرکابلی مستقیم RG58/RG223 مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور SMA مادگی سرکابلی مستقیم (RG58/RG223) 21_SMA-50-3-6/111_NE

کانکتور SMA مادگی سرکابلی مستقیم RG58/RG223

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 21_SMA-50-3-6/111_NE

شناسه: 13428

عناوین مرتبط