کانکتور SMA نری سرکابلی مستقیم S04212B مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور SMA نری سرکابلی مستقیم (S04212B) 11_SMA-50-4-53/139_NE

رسانا -  

کانکتور SMA نری سرکابلی مستقیم S04212B

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 11_SMA-50-4-53/139_NE

شناسه: 13561

عناوین مرتبط