کانکتور مبدل N-TYPE مادگی به SMA نری مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور مبدل N-TYPE مادگی به SMA نری مستقیم 33_SMA-N-50-1/1--_UE

رسانا -  

کانکتور مبدل N-TYPE مادگی به SMA نری مستقیم

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 33_SMA-N-50-1/1--_UE

شناسه: 13765

عناوین مرتبط