کانکتور SMA مادگی پنلی چهار سوراخه مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور SMA مادگی پنلی چهار سوراخه بدون تفلون مستقیم 23_SMA-50-0-51/199_NE

رسانا -  

کانکتور SMA مادگی پنلی چهار سوراخه مستقیم

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 23_SMA-50-0-51/199_NE

شناسه: 14022

عناوین مرتبط