کانکتور N-TYPE مادگی پنلی چهار سوراخه مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور N-TYPE مادگی پنلی چهار سوراخه بدون تفلون مستقیم 23_N-50-0-23/133_NE

کانکتور N-TYPE مادگی پنلی چهار سوراخه بدون تفلون مستقیم

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 23_N-50-0-23/133_NE

شناسه: 14151

عناوین مرتبط