کانکتور مبدل N-TYPE مادگی به TNC مادگی مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور مبدل N-TYPE مادگی به TNC مادگی مستقیم 31_N-TNC-50-1/133_UE

کانکتور مبدل N-TYPE مادگی به TNC مادگی مستقیم

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 31_N-TNC-50-1/133_UE

شناسه: 14268

عناوین مرتبط