کانکتور TNC مادگی پنلی چهار سوراخه مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور TNC مادگی پنلی چهار سوراخه بدون تفلون مستقیم 23_TNC-50-0-2/133_NE

رسانا -  

کانکتور TNC مادگی پنلی چهار سوراخه بدون تفلون مستقیم

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 23_TNC-50-0-2/133_NE

شناسه: 14637

عناوین مرتبط