کانکتور SMA مادگی سرکابلی پنلی مهره ای مستقیم RG58/RG223 مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور SMA مادگی سرکابلی پنلی مهره ای مستقیم (RG58/RG223) 24_SMA-50-3-42/133_NE

کانکتور SMA مادگی سرکابلی پنلی مهره ای مستقیم RG58/RG223

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 24_SMA-50-3-42/133_NE

شناسه: 15030

عناوین مرتبط