کانکتور N-TYPE نری سرکابلی رایت(90درجه) SUCOFORM141/RG402 مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور N-TYPE نری سرکابلی رایت(90درجه) (SUCOFORM141/RG402) 16_N-50-3-15/133_NE

رسانا -  

کانکتور N-TYPE نری سرکابلی رایت(90درجه) SUCOFORM141/RG402

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 16_N-50-3-15/133_NE

شناسه: 15065

عناوین مرتبط