کانکتور N-TYPE نری سرکابلی رایت(90درجه) RG213/RG214 مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور N-TYPE نری سرکابلی رایت(90درجه) (RG213/RG214) 16_N-50-7-31/133_NE

کانکتور N-TYPE نری سرکابلی رایت(90درجه) RG213/RG214

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 16_N-50-7-31/133_NE

شناسه: 15260

عناوین مرتبط