کانکتور SMA نری سرکابلی RG58/RG223 مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور SMA نری سرکابلی مستقیم (RG58/RG223)(11_SMA-50-3-46/133_NE)

رسانا -  

کانکتور SMA نری سرکابلی مستقیم RG58/RG223

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 11_SMA-50-3-46/133_NE

شناسه: 17913

عناوین مرتبط