کانکتور N-TYPE مادگی پنلی چهار سوراخه مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کانکتور N-TYPE مادگی پنلی چهار سوراخه مستقیم(23_N-50-0-1/133_NE)

کانکتور N-TYPE مادگی پنلی چهار سوراخه مستقیم

از برند HUBER+SUHNER مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number : 23_N-50-0-1/133_NE

شناسه: 17921

عناوین مرتبط